Print

Perpustakaan UKWMS di akhir penghujung tahun 2016 mengadakan tur bersama pimpinan dan staff Perpustakaan, Tujuan dari diadakannya Tur ini adalah semakin mengakrabkan diri antar rekan sejawat Perpustakaan. Suasana keakraban ditunjukkan dalam berbagai moment dan kegiatan yang dipandu oleh Ibu Hira selaku Kepala Perpustakaan, Peserta Tur tampak sangat antusias dalam mengikuti acara demi acara yang diadakan.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan acara Ziarah di Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran Bantul Yogyakarta serta ibadat Misa bersama di Santo Antonius Purbayan Surakarta. Pramono sebagai ketua panitia rekreasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat demi terselengaranya kegiatan ini dan kepada keluarga besar Perpustakaan yang berkenan mengikuti acara serta bantuan yang telah diberikan.